Kontaktné údaje

KLIPRAM, s.r.o.
Hradište pod Vrátnom 348
906 12 Hradište pod Vrátnom
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 915 552 021
E-mail: klips@klips.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno: KLIPRAM, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Hradište pod Vrátnom 348, 906 12 Hradište pod Vrátnom

IČO: 52941523
IČ DPH: SK2121228604 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 14.02.2020 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka 46168/T.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Fio banka, a.s.,
IBAN: SK60 8330 0000 0022 0252 4178
BIC (SWIFT): FIOZSKBA
Číslo účtu: 2202524178 / 8330

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Slovenská republika

Telefón: +421 33 321 25 27
E-mail: tt@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj